Aghondi, at the left side of the old road from Manyoni to Itig biotope where we collected Nothobranchius usanguensis Ifakara pond Ifakara N.usanguensis pond Mwamagembe
TANZANIA 2019 (TAN 19) Kiril Kardashev, Ivaylo Ganev, Gabriele Carnevali.
BIOTOPES
N. geminus Ifakara TAN 19-01 N. ocellatus Lasaba TAN 19-24 N. lourensi Ifakara TAN 19-01 N. taeniopygus collected in Aghondi N.ocellatus Lasaba TAN 19-24 N. eggersi Lasaba TAN 19-24 (c) Gergely Szabo N.usanguensis Manienga TAN 19-03 N. eggersi Blue Makurunge TAN 19-1
FISH COLLECTED
SPECIES COLLECTED: Nothobranchius geminus Ifakara TAN 19-01 Nothobranchius lourensi Ifakara TAN 19-01 Nothobranchius lucius Ifakara TAN 19-01 Nothobranchius lucius Minepa TAN 19-02 Nothobranchius usanguensis Manienga TAN 19-03 Nothobranchius streltsovi Kambi Kototo TAN 19-04 Nothobranchius taeniopygus Mwamagembe TAN 19-05 (Phenotype 2) Nothobranchius neumanni Bangaega TAN 19-06 othobranchius taeniopygus Mabondeni TAN 19-07 (Phenotype 1) Nothobranchius taeniopygus Aghondi TAN 19-08 (Phenotype 1) Nothobranchius neumanni Kintinku TAN 19-09 Nothobranchius neumanni Ngiapanda TAN 19-10 Nothobranchius prognathus Kitete TAN 19-11 Nothobranchius prognathus Mwumi TAN 19-12 Nothobranchius prognathus Kiluvya Hills TAN 19-13 Nothobranchius eggersi Nyamwage TAN 19-14 red chromotype Nothobranchius janpapi Nyamwage TAN 19-14 Nothobranchius melanospilus Nyamwage TAN 19-14 Nothobranchius ocellatus Nyamwage TAN 19-14 Nothobranchius janpapi Ndundu TAN 19-15 Nothobranhcius melanospilus Ndundu TAN 19-15 Nothobranchius janpapi Ndundu TAN 19-16 Nothobranchius melanospilus Ndundu TAN 19-16 Nothobranchius ocellatus Ndundu TAN 19-16 Nothobranchius eggersi Ngulakula TAN 19-17 Nothobranchius melanospilus Ngulakula TAN 19-17 Nothobranchius eggersi Ngulakula TAN 19-18 Nothobranchius eggersi Makurunge TAN 19-19 Nothobranchius melanospilus Makurunge TAN 19-19 Nothobranchius annectens Makurunge TAN 19-20 Nothobranchius eggersi Makurunge TAN 19-20 Nothobranchius janpapi Makurunge TAN 19-20 Nothobranchius melanospilus Makurunge TAN 19-20 Nothobranchius ocellatus Makurunge TAN 19-20 Nothobranchius melanospilus Mwakange TAN 19-21 Nothobranchius ocellatus Mwakange TAN 19-21 Nothobranchius eggersi Mwakanga TAN 19-22 Nothobranchius melanospilus Mwakanga TAN 19-22 Nothobranchius ocellatus Mwakanga TAN 19-22 Nothobranchius eggersi Mwakanga TAN 19-23 Nothobranchius melanospilus Mwakanga TAN 19-23 Nothobranchius ocellatus Mwakanga TAN 19-23 Nothobranchius annectens Lasaba TAN 19-24 Nothobranchius eggersi Lasaba TAN 19-24 Nothobranchius janpapi Lasaba TAN 19-24 Nothobranchius melanospilus Lasaba TAN 19-24 Nothobranchius ocellatus Lasaba TAN 19-24